Kasserer

Tove Hansen. Tlf. 98 14 21 60

Mail: tove.h(at)gvdnet.dk

Økonomi Udvalg

Økonomiudvalget har med udgangspunkt i Foreningens forretningsorden på bestyrelsens vegne ansvaret for økonomi og regnskab i Visse IF.

  Udvalget har følgende opgaver:
• Holde regelmæssig kontakt til Foreningens kasserer.
• Sikre, at der er procedurer, der minimerer risikoen for uregelmæssigheder.
• Sikre en korrekt bogføring.
• Overvåge den økonomiske udvikling gennem modtagelsen af          kvartalsregnskaber.
• Sikre overholdelsen af det vedtagne budget gennem rettidig omhu for at opretholde en bæredygtig fremtid.
• Sørge for årsregnskab og budget.
• Påtegne udgiftsbilag.
• Holde bestyrelsen orienteret om den økonomiske udvikling.
• Sikre, at Foreningens indlån bliver forrentet bedst muligt.
• Sikre Foreningen det maksimale indtægtsgrundlag.
• Sørge for, at alle omgås Foreningens midler med sparsommelighed.

 

design by nitus.dk