Vi forventer at spillerne

-       melder afbud, hvis de er forhindret i at træne

-       melder afbud, hvis de er forhindret i at spille kampe/træningskampe

-       møder til tiden til træning og kamp

-       har en korrekt opførsel over for medspillere og

modspillere, samt trænere, dommere og andre voksne.

-       opfører sig fornuftigt i bil/bus mm til kampe og turneringer

-       forstår at håndbold er et holdspil

-       ønsker at være en del af det sociale samvær uden for banen

-       går i bad efter træning og kamp

Vi forventer at forældre:

-       er en vigtig samarbejdspartner - og inddrages i de arbejdsopgaver, der er på holdene og i foreningen

-       udviser samme korrekte adfærd overfor

spillere/modspillere, dommer og andre voksne, som spillerne skal udvise

-       kontakter træneren, hvis der er noget, man undrer sig over i forbindelse med holdet.  - Det er bedre at ringe til træneren end at stå og skabe

unødig snak over for alle spillerne og forældre

-       skaber et godt samarbejde med trænere/ledere, således at vi tilsammen skaber positive håndboldspillere

-       fortæller og oplyser trænere og ledere, hvis og når spillere tager medicin i forbindelse med træning, kamp og stævner

-       støtter op om træneren, så alle får en god oplevelse og glæder sig til næste kamp 

Forældre kan støtte deres børn ved at:

-       Møde op til kamp, når du har mulighed for det. Hvis barnet ønsker det

-       Giv opmuntringer til ALLE børn under kampen - ikke kun dit eget barn.

-       Giv opmuntringer i både medgang og modgang - giv ikke negativ kritik.

-       Respekter trænerens dispositioner - forsøg ikke at

påvirke ham/hende under kampen

-       Dommeren er en vejleder, der skal hjælpe børnene med at spille. Kritiser ikke hans/hendes afgørelser

-       Giv opfordringer til dit barn om at deltage til kamp og træning - pres ikke barnet, barnet skal selv have lyst.

-       Spørg om kampen var spændende og sjov - ikke om

resultatet

-       Sørg for rigtig og fornuftigt udstyr - overdriv ikke

-       Vis respekt for arbejdet i foreningen.

-       Tænk på, at det er dit barn, der spiller håndbold og IKKE dig!

design by nitus.dk