Gug hallens cafeteria

I Visse If har vi et velfungerende cafeteria som drives med det formål at give medlemmerne mulighed for at købe lidt "proviant", derudover er vi det "sociale" mødested hvor klubbens medlemmer samles og "hygger".

Cafeteriaet består udelukkende af frivillig arbejdskraft, pt. er det Torben der samler trådene. Overskuddet går udelukkende til klubbens drift.

Cafeteriaet er bemandet af forældre.

design by nitus.dk