DHF's politik vedr. pædofili og voksnes omgang med børn og unge

Pædofili:

DHF har naturligvis valgt at følge Danmarks Idrætsforbund politik på området. Det betyder, at ingen idrætsforening under DIF kan ansætte eller have en person ansat (lønnet eller ulønnet), som skal varetage børne- eller ungdomsarbejde, hvis personen tiltales, dømmes eller tidligere er dømt efter Straffelovens bestemmelser om seksuelle krænkelser mod børn og unge.

Enhver foreninger er forpligtet til skriftligt at underrette Danmarks Idræts-Forbund, så snart der opnås kendskab til et sådant forhold. Dette gælder altså ikke kun ved ny"ansættelser" - men også hvis vedkommende person allerede er medlem i foreningen - og bestrider en funktion, hvor vedkommende har omgang med børn under 15 år.

Når foreningen har underrettet DIF, vil DIF's bestyrelse hurtigst muligt træffe afgørelse i sagen, hvilket vil sige fastsætte i hvor lang tid den pågældende person skal udelukkes fra at varetage børne- og ungdomsarbejde i alle foreninger under DIF.

Alle - og altså ikke kun nye - trænere, ledere og ansatte i DHF/distriktsforbund, som forestår træning eller aktiviteter for børn og unge, skal give deres tilladelse til at der kan indhentes oplysninger om vedkommende i "Det centrale Kriminalregister". Det anbefales, at landets håndboldforeninger benytter sig af samme kontrolmulighed.

Voksnes omgang med børn og unge:

Trænere og ledere af det modsatte køn skal holde sig ude fra omklædningsrum under omklædning og bad.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges blufærdighed og være bevidste om ikke at udsætte dem for seksuelle krænkelser af såvel fysisk som ikke-fysisk karakter. Trænere og ledere skal praktisere en omgangstone, som sikrer at ingen udsættes for verbale krænkelser.

Trænere og ledere skal respektere det enkelte barn/unges grænser for kropskontakt. Kys og berøring af skridt og bryster er aldrig acceptable.

Trænere og ledere må ikke misbruge deres position og erfaring i forhold til børn og unge.

Trænere og ledere skal være bevidste om deres betydning som voksne rollemodeller for børn og unge - og at de overfor børn og unge repræsenterer dansk håndbold. Dette sker blandt andet ved at respektere håndboldens værdier, hvor håndbold er kendetegnet som:

• Sjovt
• Holdspil
• Fair play
• Respekt
• Engagement

design by nitus.dk